Dr. Nicholas Demetry 2020. évi eddig ismert programjai

 Utolsó módosítás: 2020. január 14.-én

MINDEN TANFOLYAMRA ELŐZETES JELENTKEZÉST KÉRÜNK.

 ***

Február 27. / Csütörtök 18 órától 20:30-ig / Esti Nyitott Tanfolyam

Gyermekek Spirituális Élete II.

Helyszín: Feelwell Centrum, Budapest, III. Laktanya u. 4.

SZERETETTEL VÁRJUK AZOKAT IS, AKIK AZ ELSŐN NEM VOLTAK

***

Február 28. - Március 1. / Péntek 15 órától Vasárnap 18-ig / 2,5 Napos Nyitott Tanfolyam

Enneagram Típusok és Gyógyításuk / Etherikos Alapképzés Része

Helyszín: Feelwell Centrum, Budapest, III. Laktanya u. 4.

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT

 ***

Március 7. / Szombat / 1 Napos Nyitott Tanfolyam

A Spirituális Szülő Gyermek Kapcsolat I.

Helyszín: Feelwell Centrum, Budapest, III. Laktanya u. 4.

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT

***

Március 8.  / Vasárnap / 1 Napos Nyitott Tanfolyam

Energiatisztító és Mélymeditációs Tanfolyam

Helyszín: Feelwell Centrum, Budapest, III. Laktanya u. 4.

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT

***

*

 NEMZETKÖZI TÁBOR LITVÁNIÁBAN A PIRAMISNÁL

Június 1.-5. / Hétfő - Péntek / 5 Napos Tanfolyam

Kapcsolódás Az Új Energiákkal, Feltöltődés

Szeretettel várjuk azokat is, akik nem vettek még részt a tanfolyamainkon 

 ***

*

NEMZETKÖZI TÁBOR PATMOS SZIGETÉN

Szeptember 10.-17. / Csütörtök - Csütörtök / 8 Napos Tanfolyam

Helszín: Görögország, Patmos

Spirituális Feltöltődés

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐTINTERJÚ
Dr. Nicholas Demetry-velDr. Demetry, hogyan került kapcsolatba mindazzal, amivel jelenleg foglalkozik? Hogyan találkozott Daskalos munkásságával és mindez hogyan függ össze Jézus Krisztus tanításaival?


A spiritualitás iránti érdeklõdésem egyetemista koromban kezdõdött, amikor a Hawaii Pszichiátriai Intézet képzési programján transzkulturális pszichiátriát és mentális egészségtant tanultam 1976 és 1980 között. Ez idõ alatt lehetõségem nyílt arra, hogy a Csendes-Óceáni-Szigetek fejlõdõ országa, Pápua Új-Guinea mentális egészség programját megismerjem. Tanúja lehettem annak, ahogy a tradicionális sámán-gyógyítás és a nyugati tudományos orvoslás egymás mellett mûködnek.
Elõfordult, hogy sámán gyógyítók kezeltek, illetve gyógyítottak meg olyan pácienseket, akiknek esetében a hagyományos orvoslás kudarcot vallott. Azt is megtudtam, hogy depresszió és szorongás nem létezett Pápua Új-Guineában a modern nagyvárosok és egyetemek létrejötte elõtt. Megfigyeltem, hogy a bennszülöttek modernizációval és nyugati kultúrával átitatott hitrendszere változni kezdett, ami hatással volt egészségi állapotukra és új betegségek megjelenésére.
Elhatároztam, hogy utánajárok annak, melyek azok a mélyen gyökerezõ tényezõk, amelyek a mentális egészség és betegség hátterében állnak. 1980 és 1990 között több tradicionális gyógymódot tanulmányoztam, többek között az akupunktúrát, homeopátiát, jógát, energiagyógyászatot, meditációs gyakorlatokat, csakra-olvasást, intuitív tanácsadást. Ezek közül számos módszert nagyon jó eredménnyel alkalmazok a pszichiátriai és gyógyítói praxisomban.  
Ugyanakkor mélyen belül élt bennem egy erõs motiváció arra vonatkozóan, hogy felfedezzem magam, mint spirituális lényt, hogy megismerjem önmagam és életem mélyebb értelmét, és megértsem a létezés célját és értelmét. Spirituális zarándoklatom 1990-ben Dr. Stylianos Atteshlishez, ismertebb nevén Daskaloshoz vezetett. Daskalos személyében egy igaz emberre leltem a szó legnemesebb értelmében, olyan spirituális lényre, aki a legmagasabb rendû erényeket, mint alázatosság és isteni szeretet, képes volt kifejezni és megélni a hétköznapokban. Daskalos életében Jézus Krisztus tanítását és életfelfogását valósította meg. Ez a mély misztikus kapcsolat felébresztette bennem a mindannyiunkban élõ Krisztus Fénynek, isteni szeretetnek és együttérzésnek a megértését. Daskalos tanításai során megértettem, hogy minden gyógyítás alapvetõen spirituális természetû, és mindig a szeretettel kezdõdik függetlenül attól, hogy milyen módszert vagy technikát alkalmazunk. Ahogy egyre mélyült a kapcsolatom az isteni szeretettel és a bennem élõ békével, egyre inkább éreztem a késztetést, hogy kifejlesszek egy terapeutikus gyógyító megközelítést, mely segít felébreszteni a lélek tudatosságát és elõsegíti az egyén mélyebb szintû gyógyulását. A kifejlesztett módszer az Etherikos Gyógyítási Folyamat elnevezést kapta. Fokozatosan, a barátaim és maga Daskalos bátorítására vizsgálni kezdtem pácienseimben a Daskalos által un. elementáloknak nevezett negatív érzelmi gondolatformákat. Ezek az elementálok valóságos entitásokként léteznek, melyeket a korai kereszténység démonoknak nevezett. Az elementálok a személyiség éteri testében, a finom energiatestben találhatók, és az életenergiánkat használva destruktív viselkedésre késztetnek bennünket. Jézus, a Mester Gyógyító a tisztátalan lélekrõl szóló példabeszédében adott tanítást az elementálok természetérõl. Praxisomban azt tapasztaltam, hogy a finom energiatest megtisztítása a negatív elementáloktól az Etherikos Gyógyítási Folyamat segítségével mély spirituális gyógyulást és felébredést hozott a pácienseim számára. Daskalos felhívta a figyelmünket a spirituális segítõinkre, a Szentlélek aspektusait képviselõ angyalokra, arkangyalokra is. Az arkangyalok hozzák létre és tartják fenn a létezés világait, hogy mi megtapasztalhassuk. Õk újítják meg az éterikus életenergiánkat, helyreállítják az egészségünket, begyógyítják a sérüléseinket, és segítenek kifejleszteni az erényeinket, a szeretetet, a békét, az együttérzést, az alázatot, a bátorságot, a reményt, a hálát és az optimizmust. A Daskalos által tanított arkangyali gyógyító meditációkat továbbadom a csoportjaimnak. Ezek segítenek az öngyógyításban és a Szentlélek bennünk élõ fényével, szeretetével és békéjével való összekapcsolódásban.Mi a tanfolyamainak a tematikája, illetve milyen tudást ad át, oszt meg azokkal az emberekkel, akikkel dolgozik?
    
Az Etherikos Központ egy hároméves kurzust kínál, mely során spirituális gyógyítást, transzperszonális pszichológiát és holisztikus egészségtant tanulnak a hallgatók. A program egyaránt alkalmas az un. kezdõk számára, akik önmagukat szeretnék jobban megismerni, illetve azok számára is, akik már jobban beleásták magukat a különbözõ – testre, szívre, elmére, lélekre ható - gyógymódok tanulmányozásában. Az Etherikos Program szellemiségének alapja abban a hitben rejlik, hogy a szeretet és az önmagára ébredt szív hozza el a valódi gyógyulást az azt keresõk számára. A kurzus összesen hároméves, és félévente tartok egy-egy 3-4 napos szemináriumot a hallgatóknak. A tematika számos témakört ölel fel, úgy mint: a spirituális gyógyítás elmélete és gyakorlata; az arkangyali energiákkal való gyógyítás; a személyiség megértése és átalakítása az Enneagram segítségével; az éteri test és a csakrák megtisztítása a negatív elementáloktól; a generációkon átívelõ, átörökített problémáktól való megszabadulás és gyógyulás; a bûntudat, a bánat, a félelem és a harag érzelmeinek átalakítása a szeretet és a béke magasabb szintû tudatosságává, felébresztve ezáltal a bennünk élõ mestert és gyógyítót.
A képzési program úgy van felépítve, hogy általa a hallgatók részesévé válhassanak annak a három fõ lépésbõl álló “gyógyító utazásnak”, amely elvezeti õket saját magasabb szintû tudatosságukhoz és felébreszti a bennük élõ Krisztus-fényt.
Az ehhez vezetõ úton az elsõ lépés a személyiség és az egó megtisztítása az önazonosságától, hamis hiedelmeitõl és élettörténeteitõl, melyek tüzelõanyagul szolgálnak a negatív elementáloknak és az önsorsrontó, destruktív viselkedéseknek.  
A második lépés során folytatódik a spirituális felébredést szolgáló tisztulási folyamat az erények illetve a Szentlélekkel és a Krisztus Énnel való bensõségesebb kapcsolat kialakítása által.
A harmadik lépés pedig önmagunk átadása az isteni szeretetnek, igazságnak és a valódi életcélunknak, hogy ezáltal örömtelien, együttérzéssel, hálával és megszentelten, spirituális szabadságban és békében éljük a mindennapokat.  


Az a célom, hogy segítsek az emberekben felébreszteni az igazi énjüket, hogy szeretetben és békében élhessenek. Napjainkban a Föld egy jelentõs, globális átalakuláson megy keresztül. A mindennapok bizonytalanságai, a terrorizmus, a fanatizmus, az apokaliptikus gondolkodás, és a globális gazdasági összeomlás veszélyei beárnyékolják azt az idõszakot, ami a belsõ béke és a megszentelt élet idõszaka lehetne. A remény, a hit és az öröm újjáéledéséhez újra ki kell alakítanunk a spirituális békével, a szeretettel és a bensõ csenddel való mély kapcsolatunkat.
Ekkor a test, az elme és a lélek megújulása megtörténik, és végbe mehet az egyéni és bolygó szintû átalakulást elõidézõ spirituális gyógyulás!
Minden egyes egyén, aki meggyógyul és felébred, hozzájárul a Föld jövõjének és sorsának megváltoztatásához.
Miénk a választás!


Néhány dolog azok közül, amelyeket várhat, kaphat az, aki részt vesz a három éves képzésben:

 • Önmagunk, mások és a bolygó energiamezejének, valamint annak tudatosítása, hogy az energiatestben végbemenõ változások változást eredményeznek a tudatosságban is.
 • A belsõ béke kifejlesztése.
 • A szeretet, együttérzés és empátia mélyebb megértése.
 • Önmagunk és mások elfogadása.
 • A semlegesség megõrzése konfliktus-helyzetben.
 • A pozitív változás iránti elkötelezettség.
 • Bátorság, hogy szembe merjünk nézni a jövõ bizonytalanságaival.
 • Kommunikációs készség a globális változással való megbirkózáshoz.
 • Egységes vízió kialakítása a Föld megõrzésére.
 • Új energiaközpontok felfedezése önmagukban, melyek hozzásegítenek ahhoz, hogy könnyebben haladjunk át a 2012-ig tartó, globális spirituális felemelkedés idõszakán.
 • Módszerek önmagunk és mások gyógyításához.
 • Meditációs technikák az angyalokkal, arkangyalokkal való kapcsolatfelvételhez.
 • Spirituális elvek alkalmazása a bõség megteremtéséhez.
 • A globális átalakulást elõsegítõ spirituális szabadság és szolgálat kifejlesztése önmagunkban.
 • Másokat segítõ gyógyítói eszközök kifejlesztése.


 
Etherikos Iskola 2018 © Minden jog fenntartva!